Tandvårdsbidrag

Hur funkar det?

Tandvårdsbidraget finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Bidraget betalas ut till den tandläkare eller tandhygienist du anlitat. Det enda du behöver göra är att säga till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt tandvårdsbidrag som en del av din betalning. Du måste använda hela ditt bidrag vid samma tillfälle.

Hur mycket får jag i bidrag?

Den första juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Möjligheten finns att spara ditt bidrag från föregående år och då använda båda bidragen vid ett och samma tillfälle. Du kan dock inte reservera mer än två bidrag samtidigt. Har du två bidrag innestående den 1 juli ett år kommer en av dem att försvinna och ersättas med ett nytt bidrag.

Storleken på ditt bidrag påverkas helt och hållet av din ålder:

 • Till och med det år du fyller 24-29 är bidragets storlek 600 kronor per år
 • Från det år du fyller 30 fram till det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Tandvårdsbidraget skyddar dig också mot höga kostnader. Om du som patient har kostnader mellan 3001-15000 kronor ersätts dessa med 50 % och kostnader över 15000 kronor ersätts med 85 % av totalkostnaden. Kostnader upp till 3000 kronor får du alltså stå för själv, förutom den del som tandvårdsbidraget täcker. Ersättningen baseras på en referensprislista. Referenspriset är endast en riktlinje, varje tandläkare får sedan själv sätta sitt pris. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför ett ökat behov av tandvård, eller som på annat sätt bedöms riskera din munhälsa, kan du erhålla ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Det särskilda tandvårdsbidraget ska användas i ett profylaktiskt syfte, det vill säga att bidraget endast kan användas för förebyggande åtgärder som undersökningar och hygienistbehandlingar.

Bidraget uppgår till 600 kr per halvår och kan inte sparas från en period till en annan. Läs mer om det särskilda tandvårdsbidraget och hur du ansöker på Försäkringskassans webbplats.

Tandvårdsbidrag som pensionär

Förutom att du som pensionär eller senior får ta del av tandvårdsbidragen precis som alla andra kan du även ha rätt till särskilt stöd från regionen. Om du har färdtjänst kan du även ha rätt till sjukresa, prata med din vårdgivare när du bokar din tid.

Du kan även ha rätt till reseersättning eller sjukresa som pensionär. Om du har ett stort omsorgsbehov, får hjälp av närstående eller hemtjänst kan du även ha rätt ”nödvändig tandvård”. Med nödvändig tandvård menas tandvård i syfte att behandla smärta och obehag, samt att säkerställa funktion och godtagbart utseende. Det är kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om du har rätt till denna typ av tandvårdsstöd. Om så är fallet får du ett tandvårdsstödsintyg utfärdat.

Vad kan jag använda bidraget till?

Bidraget är främst tänkt att användas till undersökningar och förebyggande behandlingar men kan även användas till andra ingrepp. Det finns dock vissa behandlingar till vilka du inte får använda bidraget. Det gäller all typ av kosmetisk behandling, exempelvis tandblekning.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet – precis som namnet avslöjar – är ett skydd mot höga kostnader inom tandvården, och innebär att du själv endast behöver betala en viss del av kostnaden i samband med större ingrepp och behandlingar.

Ersättningen är rörlig och börjar gälla först när du har kostnader som enligt referenspris överstiger 3000 kronor under en ersättningsperiod. Alla uppgifter finns registrerade hos din behandlare och Försäkringskassan återbetalar kvarstående belopp direkt till mottagningen. Du behöver därför inte själv bokföra din utgifter eller ansöka om ersättningen. 


När gäller högkostnadsskyddet?

 • Tandvårdskostnader upp till 3 000 kronor? Du täcks ej av högkostnadsskyddet.  
 • Tandvårdskostnader mellan till 3 001 – 15 000 kronor?  Du erhåller 50 procents rabatt på referenspriset.
 • Tandvårdskostnader över 15 000 kronor ?  Du erhåller 85 procents rabatt på referenspriset.

Referenspriset beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och ligger till grund för beräkningen av den del av kostnaden av en behandling staten betalar inom högkostnadsskyddet.  När man tittar på referenspriserna finns det för många åtgärder två olika referenspriser: ett för allmäntandvård och ett för specialisttandvård. När man tittar på kostnaden för en behandling är det viktigt att komma ihåg att det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. I praktiken innebär det att varje enskild tandläkare kan sätta vilket pris de vill för den vård de utför. Det är viktigt att komma ihåg att högkostnadssksyddet baserat på referenspriset och inte på priserna som står i prislistan. 

Obs. Till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri.  

Tandvårdsstöd med F-kort

Patienter med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha ett ökat behov av tandvård. De kan då vara berättigade till utökad ekonomisk hjälp, tandvårdsstöd med F-kort.

För patienter som lider av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar finns olika ekonomiska stöd att tillgå. Dels finns det särskilda tandvårdsbidraget där du kan vara berättigad ett bidrag om 600 kronor per halvår. Det finns även ett tandvårdsstöd med F-kort för patienter som lider av svåra sjukdomar eller grava funktionsnedsättningar.

Vad är F-tandvård?

F-tandvård eller tandvårdsstöd med F-kort är ett stöd för patienter med långvarig sjukdom eller grav funktionsnedsättning. De patienter som till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning har omfattande svårigheter att sköta sin munhygien kan vara berättigade ett ekonomiskt stöd för nödvändig tandvård.

Om du är berättigad tandvårdsstöd med F-kort innebär det att du betalar samma patientavgift som i hälso- och sjukvården, får högkostnadsskydd och till sist frikort när du sammanlagt har betalat 1100 kronor. F-kort är något du måste ansöka om med hjälp av din läkare.

Vem är berättigad F-kort?

Patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har stor problematik att ta hand om sin munhygien kan ha rätt till tandvårdsstöd med F-kort.


Följande diagnoser kan ge rätt till tandvårdsstöd med F-kort:

 • Svår psykisk funktionsnedsättning så som ADHD, Asperger, bipolär sjukdom, ångestsyndrom.
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amoytrofisk lateralskleros
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Symtom som kvarstår sex månader efter stroke
 • Sällsynt diagnos (Sällsynt hälsotillstånd).

 

Hur ansöker man om F-kort?

Om du tror att du är berättigad F-kort så kontaktar du din läkare som skriver ett intyg med en bedömning av din sjukdom eller funktionsnedsättning och hur det påverkar din förmåga att ta hand om dina tänder. Blanketten som läkaren fyller i skickas sedan till den enheten som ansvarar för tandvården i regionen. Region Stockholm utfärdar sedan efter godkänt läkarintyg ett intyg om F-tandvård. När du sedan besöker tandläkare eller tandhygienist visar du upp din legitimation och då kan kliniken se att du har F-kort.

Här hittar du blanketten 

Intyget ska skickas till till olika adresser beroende på vilken region som ska hantera din förfrågan. Du hittar alla adresser här. 

Vilken typ av tandvård ingår?

Att lida av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan påverka din allmänna hälsa på många olika sätt. Även din mun- och tandhälsa kan påverkas av sjukdomstillståndet, mediciner och hur det påverkar förmågan att sköta munhygienen. Många olika sjukdomstillstånd orsakar exempelvis ökad risk för skador på tänderna, omfattande kariesangrepp, inflammationer i tandköttet och tandlossning.

I tandvårdsstödet med F-kort ingår följande tandvård:

 • Undersökningar
 • Förebyggande vård
 • Lagningar
 • Tandlossningsbehandlingar
 • Rotfyllningar
 • Utdragning av tänder
 • Avtagbara proteser
 • Narkos och sedering

Tandvårdsstödet många inte vet om

Enligt en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort är det bara omkring en av fem personer som uppskattas vara berättigad tandvårdsstöd med F-kort som får det. År 2016 var det drygt 22 procent av denna patientgrupp som innehar ett F-kort. Hur stor andel av de patienter som har rätt till tandvårdsstödet som faktiskt har ett F-kort varierar mellan regionerna. Orsaken till att siffran är så låg kan ha olika orsaker, flera som deltog i kartläggningen ansåg att antalet som är berättigade kan ha varit överskattat men även att instruktionerna är snäva och att informationen till patientgruppen inte är tillräcklig. En annan förklaring kan vara att många av patienterna har så pass stora behov av omvårdnad att deras tandvårdsbehov redan uppmärksammats och omhändertaget.

Vart vänder jag mig med frågor?

Om du har frågor som rör tandvårdsstöd med F-kort kan du vända dig till din tandläkare eller behandlande läkare. Ring oss på 040-6080140 så kommer vi att hjälpa till, vägleda och svara på era frågor.

Narkoskliniken

På Aqua Dental har vi i Stockholm en klinik inriktad på att hjälpa patienter som på grund av olika omständigheter har svårt att uppsöka en vanlig tandläkare för att få tandvård. Vi har ett brett utbud av behandlingar som hjälper dig som är i behov av varsam tandvård på grund av medicinska skäl eller tandvårdsrädsla. Exempelvis erbjuder vi tandvård under narkos, lustgas, med laser och med hjälp av psykoterapi.

Stjärntandläkarna AB
Erikslustvägen 46

217 73 Malmö040-608 01 40

Om du tror att du är berättigad F-kort är det första du ska göra att boka tid hos din läkare. Inför ditt beösk hos läkaren fyller du i och tar med dig blanketten. Här nedan hittar du även ett följebrev att ta med till din läkare med information kring F-kort och vilka patienter som är berättigade. 

>> Här hittar du blanketten 

>> Följebrev som förklarar vad F-kort är till din läkare

Det är många patienter som är berättigade F-kort inom tandvården men som inte vet om vilka ekonomiska stöd som finns. Patienter som har svårt att ta hand om sin munhygien på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt till tandvårdsstöd med F-kort. 

Läs mer om hur F-kortet fungerar hos Socialstyrelsen här.