Tandvårdsbidrag

Hur funkar det?

Tandvårdsbidraget finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Bidraget betalas ut till den tandläkare eller tandhygienist du anlitat. Det enda du behöver göra är att säga till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt tandvårdsbidrag som en del av din betalning. Du måste använda hela ditt bidrag vid samma tillfälle.

Hur mycket får jag i bidrag?

Den första juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Möjligheten finns att spara ditt bidrag från föregående år och då använda båda bidragen vid ett och samma tillfälle. Du kan dock inte reservera mer än två bidrag samtidigt. Har du två bidrag innestående den 1 juli ett år kommer en av dem att försvinna och ersättas med ett nytt bidrag.

Storleken på ditt bidrag påverkas helt och hållet av din ålder:

  • Till och med det år du fyller 24-29 är bidragets storlek 600 kronor per år
  • Från det år du fyller 30 fram till det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Tandvårdsbidraget skyddar dig också mot höga kostnader. Om du som patient har kostnader mellan 3001-15000 kronor ersätts dessa med 50 % och kostnader över 15000 kronor ersätts med 85 % av totalkostnaden. Kostnader upp till 3000 kronor får du alltså stå för själv, förutom den del som tandvårdsbidraget täcker. Ersättningen baseras på en referensprislista. Referenspriset är endast en riktlinje, varje tandläkare får sedan själv sätta sitt pris. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Vad kan jag använda bidraget till?

Bidraget är främst tänkt att användas till undersökningar och förebyggande behandlingar men kan även användas till andra ingrepp. Det finns dock vissa behandlingar till vilka du inte får använda bidraget. Det gäller all typ av kosmetisk behandling, exempelvis tandblekning.