Vi som arbetar här

Personalen hos Stjärntandläkarna på Erikslustvägen 46

Tandläkare
Henrik Werner

info@stjarntandlakarna.se
Tel nr: 040-608 01 40
Erikslustvägen 46, 217 73 Malmö

Tandsköterska
Åsa Nilsson

info@stjarntandlakarna.se
Tel nr: 040-608 01 40

Erikslustvägen 46, 217 73 Malmö

Tandläkare
Magnus Keimling

m.keimling@hotmail.com
Tel nr: 040-608 01 45
Erikslustvägen 46, 217 73 Malmö

Tandläkare
Laya Abou-Absi

info@laya.se
Tel nr: 040-608 27 70
Erikslustvägen 46, 217 73 Malmö

Tandhygienist
Zanna Lövquist

Info@stjarntandlakarna.se
Tel nr: 040-608 01 40

Erikslustvägen 46, Malmö

Tandläkare
Maria Arborelius

maria.arborelius@gmail.com
Tel nr: 040-608 01 40
0704-61 35 36

Erikslustvägen 46, Malmö

Käkkirurg
Docent Bo Sunzel

Info@stjarntandlakarna.se
Tel nr: 040-608 01 40
Erikslustvägen 46, Malmö

Personalen hos Stjärntandläkarna på Köpenhamnsvägen 4

Tandläkare
Mats Ljungberg

tandmakarenmats@gmail.com 040-26 48 00
Köpenhamnsvägen 4, Malmö