Undersökning hos tandläkaren.

Tandläkare Henrik Werner tillsammans med patient.

Noggrann genomgång och samtal tillsammans med tandläkaren.
Alla våra tandläkare i Malmö ser till att du får bra genomgång av dina tänder och din behandling. Har du speciella önskemål om tex materialval eller arbetsmetod så kan du alltid ta upp det med din tandläkare. Du som patient ska aldrig känna dig utlämnad utan du ska såklart vara helt införstådd med hur din behandling kommer utföras och dialogen mellan tandläkare och patient ska alltid finnas där. Boka tid 040-6080140